121221

99 bästa låtarna 2012…

På AB lista över de 99 bästa låtarna återfinns inte minst än 3 st Thåström låtar, kolla här.