120323

Putte i Parken

Thåström kommer även att spela i Karlstad på PIP under torsdagen den 5 juli.